Hebben Jehovah's Getuigen iets te maken met Vrijmetselaars?

16.04.2023

iconiconicon

"Wie zijn fouten bedekt zal geen succes hebben,
maar wie ze [1.] bekent en [2.] vermijdt,
ondervindt barmhartigheid."

(Spreuken 28:13)

Vandaag onderzoeken we het gerucht dat Jehovah's Getuigen vrijmetselaars zijn. Ze zouden verbonden zijn met occulte (verborgen) krachten en zelfs met satanisme.

Het is duidelijk dat de meeste Jehovah's Getuigen God van harte willen aanbidden "in geest en waarheid". Daarom is het belangrijk deze massale beschuldiging op te helderen, want wie wil er nu onbewust geassocieerd zijn met de duisternis, met de vijand van God en zijn trawanten!

We hebben er lang over nagedacht of we deze kwestie moeten aanpakken. Wat als je hierdoor je geloof in de waarheid verliest? Beste mens, ons verlangen is dat je loyaliteit aan een groep mensen die je hebt beschouwd als "Gods grondpersoneel" onder de loep komt te liggen, terwijl aan de andere kant je liefde voor JHWH God en voor Jezus nog dieper en directer wordt.

Klaar voor een eerlijke, open fact-check? Kom op dan …

Een loper in de startblokken

Kennis over de vrijmetselaars — officieel en onofficieel

Kort samengevat: Officieel zijn de vrijmetselaars in de Middeleeuwen voortgekomen uit het gilde van steenhouwers, metselaars en bouwvakkers, vandaar dat zij kompassen en hoekijzers als symbool gebruiken en bij ceremoniële gelegenheden het schort van steenhouwers dragen. Zij beschouwen zichzelf als een weldadige broederschap met goede doelen en zijn georganiseerd in plaatselijke "loges". Zij zijn religieus en politiek neutraal en stellen zich open voor de wereld. Naast de mannenloges zijn er nu ook vrouwenloges.

Cirkel, hoek, G, metselaarschort, Googlemail-teken

Achter dit oppervlakkige beeld gaat echter een schat aan diepere informatie schuil, bevestigd door vrijmetselaarsboeken en ex-vrijmetselaars.

Volgens deze is er sprake van een strikte hiërarchie van "graden": van Blauw (Leerling, Gezel, Meester) via Rood, Zwart en Wit naar de hoogste 33e graad.

Deze graden zijn met zo'n grote geheimzinnigheid omgeven dat de onderste drie graden niet eens KUNNEN weten wat er in de bovenste graden gebeurt. Het sleutelwoord is "arcane discipline", de dreiging van de zwaarste straffen voor het verraden van interne zaken.

De inwijding in de volgende graad vindt plaats via mysterieuze rituelen, die een meer religieus en satanisch karakter krijgen naarmate men hoger in de hiërarchie klimt (zoveel is uitgelekt en te lezen). Wij willen hier niet te diep in de modder graven, maar als u wilt kunnen wij u informatiebronnen geven over deze onaangename zaken,

Volgens deze bronnen infiltreren de takken van de internationale vrijmetselarij (inclusief Rozenkruisers, Tempeliers, enz.) al heel lang opzettelijk in regeringen en religies om macht en controle uit te oefenen. Omgekeerd zijn bijna alle politici en machtige mensen op aarde vrijmetselaars. Een echte dystopische wereld, als het waar is!

Wat heeft dit nu te maken met Jehova's Getuigen en het Wachttorengenootschap?

Was Charles T. Russell een vrijmetselaar?

We zetten hier wat geverifieerde informatie bij elkaar, en u trekt uw eigen conclusies, oké?

De oprichter van het huidige Wachttorengenootschap (WTG) wordt beschouwd als Charles Taze Russell (die eigenlijk de 2e president was; de eerste president was W. H. Conley).

De jonge Russell beschikte al over verbazingwekkende fondsen, die hij eigenlijk niet alleen met zijn werk als verkoper van herenhemden had kunnen verdienen. Toen hij op jonge leeftijd de zaak van zijn ouders verliet, zou hij zijn erfenis van 250.000 dollar hebben ontvangen. Dit is echter onwaarschijnlijk, want in 1870 werd het fortuin van de hele familie Russell officieel op slechts 2.000 dollar geschat. Hieruit concluderen sommigen dat hij van elders geldschieters moet hebben gehad om zijn uitgeverij en zijn geloofsgemeenschap op te bouwen. Hierover later meer.

Russell was vooral een zakenman. Hij investeerde onder meer in zilvermijnen, steenkool, een asfaltbedrijf, runde een houthandel, een meubelfabriek en bezat 95% van een investeringsmaatschappij die honderden percelen land, onroerend goed en boerderijen in de VS bezat.

Fotomontage van C.T. Russell als vrijmetselaar

Deze foto van C.T. Russell (midden) als vrijmetselaar is een fotomontage.

Het bewijst NIET dat hij vrijmetselaar was.
Noch bewijst het dat hij GEEN vrijmetselaar was.

Het heeft geen betekenis omdat het niet waar is.
Laten we liever kijken naar feiten die je kunt verifiëren.

Vrijmetselaarssymbolen in de Wachttorenliteratuur

De vrijmetselarij is geobsedeerd door symbolen. Hieronder vallen tekens en emblemen, handgebaren en speciale handdrukken. Elke graad mag alleen bepaalde symbolen gebruiken. Ook getallensymboliek en ook piramidologie.

Het is bekend dat Russell een fan was van de piramidologie en zelfs de piramides opvatte als een "stenen getuigenis van God" waaruit men de toekomstige volgorde van de wereldgebeurtenissen kon aflezen. Het was precies deze leer die zijn opvolger Rutherford "satanische leer" noemde.

Wie had gelijk?

In vroege Wachttoren boeken en tijdschriften komen we een aantal grafische tekens tegen die vrijmetselaars ook vaak gebruiken:

 • de gevleugelde zonneschijf van de Egyptische god Amon-Ra,
 • het kroon-en-kruis embleem van de vrijmetselaarsorde van de Tempeliers.
 • en het wapen van de Tempeliers.
 • De wachttoren is ook een populair symbool van de geheime genootschappen.
 • De piramide met sluitsteen staat vaak symbool voor de heerschappij van een kleine elite over de grote massa.
Wachttoren uit 1917 met vrijmetselaarsemblemen
Buchtitel

De gevleugelde zonneschijf mag in de vrijmetselarij alleen gebruikt worden door houders van de 33e graad. Het staat op veel van Charles Taze Russell's boeken.

Boeken van Russell met de gevleugelde zonneschijf

Vrijmetselaarsgebaren

Er zijn weinig filmbeelden van Russell's lezingen. Een expert heeft opgemerkt dat hij typische vrijmetselaarsgebaren lijkt te maken —maar dan gespiegeld. Waarom? Hij legt uit dat vrijmetselaars hun handgebaren spiegelbeeldig maken als ze spreken tot een onwetend (niet-ingewijd) publiek.

Ken je hier iets van? Kijk dan naar beelden van Russell in het "Photodrama of Creation" (YouTube), en deel uw observaties met ons!

Maakt Russell vrijmetselaarsgebaren?

Gestolen motief uit een vrijmetselaarsboek

Over "Photodrama of Creation" gesproken — hier zien we koning Salomo precies zo afgebeeld als op de omslag van een geheim boek over magie en vrijmetselarij. Net als een identieke tweeling. De vrijmetselaarssymbolen zijn natuurlijk weggelaten. Kijk zelf maar: Fotodrama deel 2, minuut 49:10.

Was Russel's artiest een vrijmetselaar? Of kreeg hij een voorbeeld?

Koning Salomon, gekopieerde afbeelding uit een vrijmetselaars toverboek © veriteourien

Russell's dood geeft aanwijzingen over zijn houding

C. T. Russell stierf tijdens een inspectiereis naar zijn zilvermijnen in Nevada, waarbij hij ook veel lezingen gaf. Zijn laatste woorden werden in de Wachttoren als volgt geciteerd: "Wikkel me in een toga." (WT 01.12.1916 blz. 365) Het wikkelen van de overledene in een Romeins erekleed (toga) is een van de begrafenisrituelen van de Amerikaanse Hoog-Graad Vrijmetselaars.

Russell werd begraven in het zicht van een vrijmetselaarstempel, en een piramide met een sluitsteen en kroon-en-kruissymbool werd opgericht als gedenkteken naast zijn grafsteen, zoals hij had aangewezen. Deze piramide werd op 01.09.2021 op last van de WTBTS verwijderd, hoewel hij geenszins vervallen was ;-)

Piramide Graf CT Russell ©maranatha21.blogspot.com

Russell's toespraken onthullen zijn connecties

In de eerste decennia werden bijeenkomsten en openbare lezingen van de "Bijbelstudenten" vaak gehouden in vrijmetselaarstempels, en ook de verspreiding van literatuur vond van daaruit plaats. Waren dit slechts praktische beslissingen, zoals mensen nog steeds zalen huren van anderen en kantoren gebruiken voor onderhuur wanneer dat nodig is? Of gingen de connecties dieper?

In 1913 bekende Russell in een congrestoespraak: "Sommige van mijn beste vrienden zijn vrijmetselaars .... En ook ik ben een erkend vrijmetselaar." Hij noemde vrijmetselaars niet alleen vrienden, maar zelfs "zijn broeders". Op de vraag waar hij alle geheime kennis vandaan haalde, antwoordde hij: "Van de Grootste Bouwmeester ("Grand Master", een typische vrijmetselaarsuitdrukking)".

Russell zei: "[Jezus Christus] deed het grote werk van het stichten van deze grote Orde waartoe wij behoren, de Orde van Vrije en Geaccepteerde Vrijmetselarij." Wat een vreemde uitspraak. Was het slechts een metafoor, een charmante woordspeling om de gastheren van dit congres te vleien? Of zit er meer achter?

In dezelfde toespraak gebruikt Russell de uitdrukking "Riding the goat" (de geit berijden), een gebruikelijke uitdrukking onder vroeg 20e eeuwse vrijmetselaars voor de inwijdingsrite in de vrijmetselarij. De geit symboliseerd Baphomet.

Interessant is dat Russell enkele minuten later in dezelfde lezing zegt: "Hoewel ik nooit vrijmetselaar ben geweest ...", met andere woorden, precies het tegenovergestelde.

Dit doet denken aan een psychologische techniek die "gaslighting" heet: tegenstrijdige verklaringen afleggen om de luisteraar te verwarren en niet in staat te stellen een oordeel te vellen. Een soort verduisteringstactiek die vaak gepaard gaat met manipulatie.

Geheime vrijmetselaarsleer in Russells leerstellingen

In zijn preek "The Desire of All Nations" stelt Russell de bijbelse persoon Hiram (1 Koningen 7:13) gelijk aan de Messias van de Joden en aan Jezus Christus:

Hiram = de toekomstige Joodse Messias = Jezus Christus.

Bijbels gezien volkomen vreemd, maar vanuit vrijmetselaarsoogpunt volkomen juist.

Want de Vrijmetselaars verwachten de terugkeer van Hiram-Abiff, "de grote Meester Vrijmetselaar", die de Tempel van Salomo zou herbouwen en een zegen zou worden voor Israël en alle volkeren.

Alleen: Hoe wist Russell dat Hiram-Abiff de Messias van de Vrijmetselaars was? Als Vrijmetselaars alleen met echte, betrouwbare logebroeders over deze geheime leer mogen praten...?

Russell rekende de Vrijmetselarij ook tot de op de Bijbel gebaseerde religies en moedigde christenen aan zich aan te sluiten.

Vrijmetselaarssporen van Rutherford tot vandaag?

Zelfs als Russell een vrijmetselaar was, wil dat nog niet zeggen dat de hele organisatie van Jehovah's Getuigen tot op de dag van vandaag geïnfiltreerd is door de vrijmetselarij. Zijn er nog andere sporen?

Russell's opvolger J. F. Rutherford deed ook tegenstrijdige uitspraken:

 • 1930 kritisch over de vrijmetselaars als de belichaming van Satan,
 • maar in 1935 ten gunste van vervolgde vrijmetselaars in Italië.

("Gaslighting" is overigens een populaire tactiek onder vrijmetselaars. Voorbeeld: de oprichter van de Anti-Masonic Party (1830-1840, USA) bleek een hoogstaande vrijmetselaar te zijn. Als dat geen gecontroleerde oppositie is ...)

Terug naar Rutherford. Als advocaat werkte hij onder meer voor de firma Draffen & Rights, waarvan de meerderheid van de directie bestond uit vrijmetselaars. Niets ongewoons in de zakenwereld van die tijd, maar ...

Financiering van de Bijbelstudenten door de Vrijmetselaars

In 1923 publiceerde de Zwitserse krant "Der Morgen" een brief van een Amerikaanse vrijmetselaar aan een Zwitserse vrijmetselaar. Daaruit bleek dat de "Bijbelstudenten" (later: Jehovah's Getuigen) werden gefinancierd door de Amerikaanse vrijmetselarij. Hij vroeg ook of hij zo vriendelijk mocht zijn om de Zwitserse pers te beïnvloeden een gunstig verslag te geven van de activiteiten van de Bijbelstudenten. (!)

Er werden pogingen ondernomen om juridische stappen te ondernemen tegen dit krantenbericht, wat niet lukte. Het gevolg was dat nog twee andere kranten de brief afdrukten. Als je dit belangrijke bewijs zelf wil zien, doe dan wat onderzoek:

 • Brief aan Herbert von Bomsdorff-Bergen van 27.12.1922, (CH).
 • "Der Morgen" uitgave van 18.05.1923, Solothurn (CH).
 • "Münchener Allgemeine Rundschau" uitgave 1924 blz. 757, München (D)
 • "Ecclesiastica" uitgave 1924 bladzijde 260, Freiburg (D)

Hier is een afschrift van de brief als PDF-bestand.

"Geen deel van de wereld" — of wel?

1991: Het Wachttorengenootschap wordt lid van de VN

Ondertekend door Lloyd Barry vroeg en kreeg het WTG het lidmaatschap van de Verenigde Naties, als een NGO (niet-gouvernementele organisatie). Tot dan toe had het de VN altijd afgeschilderd als "het scharlakenrode wilde beest waarop de hoer van Babylon rijdt". Vanaf 1991 werd de toon milder, de vredesinspanningen van de VN werden gewaardeerd — logisch, want het lidmaatschap houdt de verplichting in om de doelstellingen en idealen van de VN te bevorderen en aan anderen over te brengen.

Het lidmaatschap werd bekend door een krantenartikel in 2001, de verontwaardiging onder Getuigen was groot, en het WTG zegde het lidmaatschap onmiddellijk op. Men beweerde dat dit de enige manier was om de VN-bibliotheek te gebruiken - wat de VN ontkent. Meer informatie (externe website, in het Duits)

1995: Noorse WTG ontvangt 6,6 miljoen kronen van de staat

Sinds het WTG in Noorwegen door de staat als kerk werd erkend, kreeg het miljoenen binnen.
"Wees geen deel van de wereld"?

1997: Jehovah's Getuigen in Duitsland worden een naamloze vennootschap (KdöR)

De "Religieuze Gemeenschap van Jehovah's Getuigen in Duitsland" wordt erkend als een "publiekrechtelijke instelling" (KdöR) na een 7 jaar durende juridische strijd, waarbij twijfelachtige informatie werd gegeven over de ledenaantallen. Een KdöR wordt gedefinieerd als "een vereniging die onder toezicht van de staat staatsrechtelijke taken uitvoert".

"Geen deel van de wereld"?

In 2000 werd aan alle oudsten meegedeeld dat actief en passief stemrecht van de leden nu niet langer intern verboden was; dit mocht echter niet openlijk worden meegedeeld, maar alleen op direct verzoek van individuele verkondigers.

"Geen deel van de wereld"? "Laat uw ja ja zijn"?

1998: Frankrijk interpreteert de bedrijfsactiviteiten van WTG niet langer als religieus.

De Franse staat belast de inkomsten van het Franse filiaal met terugwerkende kracht tot het equivalent van 45 miljoen euro. Als reactie stuurde het Franse WTG onmiddellijk kapitaal naar buitenlandse filialen en verscheepte de drukpersen van Boulange-Billancourt in een nachtelijke bliksemactie naar Engeland om ze aan de greep van de belastingsdienst te onttrekken.

"Geef aan Caesar wat van Caesar is"?

O ja: in 1996 vroeg het WTG, na kritische berichten in de pers, de Franse Getuigen expliciet om te stemmen - iets wat hen eerder verboden was omdat het in strijd was met de christelijke neutraliteit. In 1999 bevestigde een vertegenwoordiger van het WTG op de Franse televisie zelfs dat Getuigen "natuurlijk hun burgerplicht vervullen".

Vreemd: In andere landen, zoals Malawi, gingen Getuigen naar de gevangenis of zelfs naar de dood wegens christelijke neutraliteit ...?

2000: Een staatsverdrag met Italië ...

... werd gesloten op 20.03.2000.

2017: "Waarom Rusland Jehovah's Getuigen verbiedt".

Onder deze titel berichtte een nieuwszender op 19.11.2017 over de redenen voor het verbod (citaat):

"Rusland ziet zich momenteel existentieel bedreigd door Jehovah's Getuigen — of liever gezegd door hun Amerikaanse Trojanen — aangezien deze organisatie oorspronkelijk een product is van de Amerikaanse vrijmetselarij. Volgens de onderzoekscommissie is Rusland echter niet geïnteresseerd in een algemeen verbod of het schaden van argeloze leden van Jehovah's Getuigen omdat het nog steeds de godsdienstvrijheid wil respecteren. Maar aangezien Rusland de Amerikaanse Trojanen vooral heeft geïdentificeerd onder de leiders van Russische Getuigenverenigingen, pakt het het hele lichaam van Getuigen aan zoals artsen dat doen met kankeruitzaaiingen die oncontroleerbaar verspreid zijn: ze onderwerpen het hele lichaam - ongeacht de verliezen - als het ware aan gedwongen chemotherapie."
(Bron: kla.tv/11467)

Vrijmetselaars sporen vandaag

WTG conventiehal in Silkeborg, Denemarken. Piramide en alziend oog

Dit is een luchtfoto van de Jehovah's Getuigen conventiehal in Silkeborg, Denemarken. Het werd door de WTG gepland, gebouwd en ingewijd in 1991.

Toen er op internet onrust ontstond vanwege de occulte symboliek, werd het in 2017 verkocht aan de lokale overheid. Tegenwoordig wordt het gebruikt als vaccinatiecentrum. Bekijken op GoogleMaps?

Dollarbiljet met piramide en alziend oog

En hier is een detail van het Amerikaanse dollarbiljet met piramide en het "Alziend oog", het Egyptische Horus-oog, of het "Oog der voorzienigheid".

De tekst eronder luidt: "Nieuwe Orde der Tijden".

Peinzend naïef gezicht

Waarom noemen vooral oudere Getuigen het toekomstige paradijs eigenlijk "de Nieuwe Orde" of "de Nieuwe Wereld"? En waarom wordt de Bijbel van Jehovah's Getuigen de "Nieuwe Wereld Vertaling" genoemd?

"Nieuwe Wereld Orde" ... je hoort de uitdrukking meestal van de top politici. Maar dat is waarschijnlijk toeval.

Vrijmetselaarsdochter en ex-getuige bevestigt hedendaagse verbindingen

Veronica H. groeide op als Jehova's Getuige en dochter van een ouderling die vrijmetselaar is. Ze legt uit dat zelfs vandaag de dag in elke gemeente enkele Getuigen vrijmetselaar zijn (wat de andere verkondigers niet weten).

In video-opnames confronteert ze Getuigen met het onderwerp en documenteert ze de tekentaal van de vrijmetselaars die ze gebruiken om ze zonder woorden het zwijgen op te leggen ("signaling" en "checking"). De ring aan de pink speelt een belangrijke rol.

In een andere video toont ze verbazingwekkende parallellen tussen de overtuigingen en termen van Jehovah's Getuigen en Vrijmetselaars.

Vreemde kunst in het "Heilige der Heiligen".

Tijdens een bezoek aan Bethel in Brooklyn in 2010 bezocht een Jehova-getuige ook de conferentiezaal van het Besturende Lichaam. Bezoekers werd uitdrukkelijk opgedragen de kunstwerken in deze ruimte NIET te fotograferen. Eén set sculpturen vond ze echter zo vreemd dat ze zich daar niet aan hield:

Een bok voor een wachttoren

Geitenbokken.
Een bok voor een wachttoren.

Is er een bijbelse referentie hiervoor?

Conclusie en afsluiting

We komen aan het einde van onze lijst, hoewel er nog veel meer te vermelden valt.

Of je de informatie als geheel nu overtuigend vindt of niet — hou, samen met ons, de bijbelse waarschuwing in gedachten:

iconiconicon

„Dit zegt JHWH:

‘Vervloekt is de man die zich op mensen verlaat,
die vlees zijn arm maakt (op menselijke kracht vertrouwt)
en wiens hart zich van JHWH afkeert."

(Jeremia 17:5)

We hebben ÉÉN bemiddelaar en leider tot wie we ons te allen tijde kunnen wenden: Jahusha ha-Mashiach, Jezus Christus. Wij hebben geen mensen nodig die ons de weg wijzen en als "kanaal" fungeren. Alles wat we nodig hebben is een Bijbel, Gods Heilige Geest en een open, waarheidsdorstig hart. Dat alleen brengt ons betrouwbaar dicht bij God.

Onthoud:

"Wij moeten God de heerser meer gehoorzamen dan de mensen."

(Handelingen 5:19)

Niets en niemand behoort tussen jou en je hemelse Vader en je Verlosser. Laat nooit een mens (of een groep mensen) tussenbeide komen en loyaliteit afdwingen die hem of haar niet toekomt. Niet mensen verdienen onze onvoorwaardelijke liefde, ons volste vertrouwen, maar alleen de Almachtige die jou heeft geschapen en jou het leven heeft gegeven, en zijn geliefde Zoon die zijn leven heeft gegeven voor het jouwe.

Amen.


Bronnen en leestips:

Robin de Ruiter, "De geheime macht achter de Jehova's Getuigen"

Fritz Springmeier, "The Watchtower and the Masons" (De Wachttoren en de Vrijmetselaars)
Fritz Springmeier, "Be Wise as Serpents" (Wees wijs als slangen)

Veronica Houston aka Smurf Girl, YouTube kanaal

Udo Kleinstein, YouTube video