Wanneer is 14 Nisan 2024?

Wijn en brood voor het Heilig Avondmaal

UPDATE 03.04.2024

Wil je het Avondmaal vieren op de exacte gedenkdag van Jezus' laatste avondmaal? Dan is het misschien handig om uit te zoeken wanneer het dit jaar 14 Nisan is.

Het Joodse Pesach begint op de 14e van Nisan, en het was op deze avond dat onze Heer Jezus zijn laatste avondmaal vierde met zijn discipelen.

Nisan is de Hebreeuwse lentemaand en valt deels in maart en deels in april.

Wanneer is 14 Nisan 2024?

Jehovah's Getuigen vieren hun herdenking van Jezus' dood in 2024 op 24 maart en baseren zich op de oude Joodse rekenmethode volgens een protestantse theoloog uit 1901.

Het katholieke en protestantse equivalent van 14 Nisan is Witte Donderdag. Witte Donderdag is op 28 maart 2024.

Het Joodse Pesachfeest met de Sederavond (begin van de 14e Nisan) is op 22 april 2024.

.

Welke datum is nu juist, welke fout?

Misschien is de vraag verkeerd gesteld.
Misschien is er helemaal geen onjuiste datum.
Waarom kunnen we dat zeggen?

Er wordt ons verteld over de zeer jonge christelijke gemeenschap:

iconiconicon

"En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden."

(Handelingen 2:42 HSV)

Notitie in de NBH Bijbel: "Breken van het brood: Ze deden wat Jezus zijn discipelen opdroeg te doen tijdens het Laatste Avondmaal, zie Lucas 22:14-20".

In vers 46 wordt een interessant detail toegevoegd:

iconiconicon

"En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;"

(Handelingen 2:46 HSV)

Betekent dit dat de eerste christenen dagelijks het Avondmaal vierden? Daar lijkt het wel op! En het volgende vers geeft een plausibele verklaring:

iconiconicon

"en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."

(Handelingen 2:47 HSV)

Denk er eens over na: Als er zo snel na Pinksteren zoveel gelovigen waren bijgekomen — hoe lang zouden deze nieuwe gelovigen dan hebben moeten wachten voordat ze precies op die verjaardag het Avondmaal hadden kunnen vieren? Wel elf maanden!

Maar het Avondmaal betekende het belijden van Jezus en het verkondigen van zijn dood (1 Korintiërs 11:26). Het vieren van het Avondmaal betekent leven, zelfs eeuwig leven, want Jezus zei:

iconiconicon

"Daarom zei Jezus tegen hen: ‘Echt, ik verzeker jullie: als je het vlees van de Mensenzoon [= communiebrood] niet eet en zijn bloed [= communiewijn] niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. 54 Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem op de laatste dag uit de dood opwekken."

(Johannes 6:53, 54)

Er kan dus worden aangenomen dat de snel groeiende christelijke gemeente herhaaldelijk het Avondmaal vierde, zodat de nieuwkomers ook meteen in het verbond met Christus konden worden opgenomen.

Wanneer je het Avondmaal viert:

Het is belangrijk dat je daadwerkelijk "eet en drinkt" en niet alleen maar observeert!

Lees ook:
"Is her Avondmaal een uitnodiging voor iedereen?" (in het Duits of Engels)

We wensen je een gezegend Avondmaal, de vreugdevolle gemeenschap met Yahusha (Jezus) en de rijke zegen van onze hemelse Vader Yahuwah.

.

Yahusha (Jesus) nodigt je uit