Kindermisbruik binnen de Jehovah's Getuigen Nederland

Rapport Universiteit Utrecht over misbruik onder Jehovahs Getuigen

De Universiteit van Utrecht (NL) heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoeksrapport bestaat uit 145 pagina's en werd al medio december aan de leiding van Jehovah's Getuigen gepresenteerd. Vervolgens probeerden Jehovah's Getuigen – tevergeefs – een gerechtelijk bevel te krijgen om de publicatie te verbieden.

In het volgende artikel worden de belangrijkste punten van het onderzoeksrapport opgesomd, dat op 23.01.2020 voor publicatie werd vrijgegeven.

De belangrijkste punten van het misbruikrapport over Jehova's Getuigen

23 januari 2020 | Bron: NU.nl

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag bepaald dat een rapport (pdf) over seksueel misbruik en aangiftebereidheid bij Jehova's getuigen gepubliceerd mag worden. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) moet het makkelijker worden voor Jehova's om seksueel misbruik te melden. Dit zijn de belangrijkste punten uit het rapport.

Het onderzoek in het kort

  • Elektronisch meldpunt ontving 751 meldingen van seksueel misbruik
  • Drie kwart van respondenten "zwaar ontevreden" over behandeling van gemeenschap
  • Bestuur van Jehova's getuigen noemt uitkomsten "wetenschappelijk en feitelijk onjuist"

Wat is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport?

De gemeenschap van Jehova's getuigen moet een meldpunt oprichten waar slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal kunnen doen. Uit het rapport blijkt dat momenteel vier op de vijf slachtoffers intern melding doen van het seksueel misbruik, maar drie kwart van de slachtoffers bestempelt de huidige behandeling als "zwaar onvoldoende", met een gemiddeld cijfer van een 3,3.

Wat kan de overheid doen om de situatie te monitoren?

Volgens onderzoekers kan de Nederlandse politiek "overwegen" om een wet te introduceren die het gemeenschappen, zoals de Jehova's getuigen, verplicht om seksueel misbruik bij de politie te melden. Drie op de tien ondervraagden hebben nu van die mogelijkheid gebruikgemaakt, terwijl 27 procent daadwerkelijk aangifte deed.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schrijft in een Kamerbrief dat hij binnenkort met het bestuur van de Jehova's getuigen om de tafel gaat.

Waarom zijn jehova's zo ontevreden over de behandeling binnen de eigen gemeenschap?

Na het melden van seksueel misbruik binnen de gemeenschap treden er een aantal protocollen en richtlijnen in werking, die sterk gericht zijn op het bijeenhouden van de gemeenschap en te weinig op het helpen van de slachtoffers, schrijven onderzoekers op basis van respondenten. Ondanks dat er stappen zijn genomen om de omgang met seksueel misbruik te verbeteren, biedt het momenteel te weinig houvast.

De gemeenschap moet slachtoffers voortaan mogelijkheden tonen om extern melding of aangifte te doen en deze routes steunen, luidt de aanbeveling. Ook moeten meer vrouwen een "duidelijke positie" krijgen in het behandeltraject, terwijl er trainingen moeten komen over hoe de gemeenschap slachtoffers kan ondersteunen.

Op welke manier moet de gesloten gemeenschap informatie delen?

Het aanbevolen meldpunt moet jaarlijks online verslag doen over de activiteiten. Zowel geloofsgenoten als andere belangstellenden zouden de informatie moeten kunnen inzien.


Stichting Reclaimed Voices biedt hulp en steun

De Stichting Reclaimed Voices pleit voor beleidsverandering bij Jehovah’s Getuigen en bewustwording van de ernst van het probleem van seksueel misbruik. Ieder kind heeft het recht veilig op te groeien. Dit geldt bijzonder wanneer ouders lid zijn van een religieuze gemeenschap.

De naam van deze stichting krijgt betekenis door de stem van ieder die zich uitspreekt en opkomt voor kindveiligheid.

www.reclaimedvoices.org