Privacybeleid

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zijn

Hendrik Jan Hulleman en Annette Jäger
Grube Sonne 7
51597 Morsbach
Duitsland

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige gegevensverwerkingen mogelijk. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens (en het Duits): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden in een machinaal leesbaar formaat aangeleverd. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het impressum staan vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als exploitant van de site naar ons stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem in gebruik
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van YouTube. Het videoportaal wordt geleverd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer een pagina met geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u heeft opgeroepen.

YouTube kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel, als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van Vimeo voor de integratie en weergave van videocontent. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met geïntegreerde Vimeo-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Vimeo welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo leert uw IP-adres kennen, ook als u niet bent ingelogd op het videoportal of als u daar geen account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door vooraf uit te loggen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het Vimeo privacybeleid op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Onze website maakt gebruik van webfonts van Google. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door gebruik te maken van deze webfonts is het mogelijk om u de door ons gewenste presentatie van onze website te presenteren, ongeacht welke fonts lokaal voor u beschikbaar zijn. Dit gebeurt door het ophalen van de Google Web Fonts van een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke pagina u op onze website heeft bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij een optimale presentatie en overdracht van onze aanwezigheid op het web.

Het bedrijf Google is gecertificeerd voor het ons-Europese verdrag inzake gegevensbescherming "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd.

Details over Google Web Fonts zijn te vinden op https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en andere informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Bron: Privacybeleid-Configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de (in het Duits).