Zin en doel van deze website

Hemel bij dageraad

"De vierde wacht" is een uitdrukking uit de Bijbel (Matteüs 14:12) en verwijst naar de periode van ongeveer 3 uur 's nachts tot zonsopgang.

Wij hebben deze naam gekozen omdat wij ons figuurlijk bevinden in de periode vlak voor de symbolische dageraad, namelijk de bevrijding door het koningschap van Jezus Christus. De moeilijkste tijd om wakker te blijven...

Dit is een uitdaging voor elke gelovige: Blijf wakker!

iconiconicon

Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt."

(Mattheüs 24:42)

"‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien!"

(Openbaring 16:15)

Wat betekent "wakker blijven"?

Wij verstaan hieronder het openstaan voor nieuwe gezichtspunten, maar ook het kritisch bevragen ervan - en ook onszelf nagaan of we niet op het verkeerde spoor zitten, en ons dan corrigeren. Het gaat ons niet om bijbelse hoofdkennis, maar om doorleefd geloof en groei in intieme verbinding met onze hemelse Vader Jahuwah (JHWH) en onze Koning Jahusha ha-Mashiach (Jezus Christus). Dit is ons doel, en dit is wat wij wensen voor elk van onze lezers.

Ieder mens zit ergens vast in zijn eigen tunnel van werkelijkheid. Daarom mag iedereen naar de wereld kijken zoals hij/zij wil, en geloven wat hij/zij wil. Met deze website willen we bouwstenen aanreiken die men al dan niet kan aanvaarden. Zo niet, dan ontvangen we natuurlijk graag constructieve feedback ;-)

We willen je niet de les lezen, maar je stof tot nadenken geven om zelf na te denken - en we zouden het fijn vinden als dit geen eenrichtingsverkeer is, maar een wederzijdse uitwisseling.

iconiconicon

"Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk, 10 maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen."

(1 Korinthiërs 13:9,10)

Bij "puzzelwerk" denken we altijd aan puzzelstukjes. Hoe vaak zoeken en draaien we een puzzelstukje totdat een andere christen langskomt met het ontbrekende stukje. Hoe mooi, eindelijk ontstaat er een duidelijker beeld.

En wie zijn wij?

Wij groeiden christelijk op (protestants/katholiek), raakten de draad een tijdje kwijt, deden toen een bijbelcursus bij Jehovah's Getuigen, leerden veel goede dingen en besloten als Jehovah's Getuigen door het leven te gaan. Ongeveer 20 jaar lang. Toen merkten we dat er in deze groepering steeds meer gewetenloze procedures en verdraaide bijbelse leerstellingen kwamen. We keken achter de schermen, waren geschokt en wilden het bespreken. Dit leidde tot enorme conflicten en uiteindelijk tot onze uitstoting. Gelukkig maar.

Ook deze website was een "struikelblok", hoewel die in 2016 nog in de kinderschoenen stond. We wilden zo neutraal mogelijk berichten over bijvoorbeeld de kindermisbruikcommissie in Australië, die ook Jehovah's Getuigen onder de loep nam, of over aandelenwinsten voor de Wachttoren. We wilden onze bijbelvondsten (zoals de Acta Pilati en de ingenieuze bijbelessays van eWatchman) en ook onze eigen bijdragen ter discussie stellen.

Mensen lezen de Bijbel met plezier

Inmiddels hebben we er veel algemene christelijke onderwerpen in verwerkt en hebben we zeer dierbare medemensen en mededenkers leren kennen: onze geestelijke broeders en zusters.

En wij zijn christenen aan de wilde kant. Niet vast verbonden aan een gemeente of kerk. We hebben een nieuwe toegang tot Jezus Christus gevonden, die we in de JG-gemeenschap niet hadden, en ons geloof is helemaal nieuw leven ingeblazen. Wat een geestelijke rijkdom.

Antwoorden op vragen die ons soms gesteld worden:

Is "De vierde nachtwake" een kerk of een geloofsgemeenschap (sekte)?
Nee. "De vierde nachtwake" is een particuliere website (we hebben hierboven uitgelegd wat dat betekent). Wij zijn losjes en in der minne verbonden met andere christenen, verspreid over Duitsland en enkele andere landen. Verder staan we op eigen benen.
Ontmoet jullie elkaar? Hebben jullie een gemeenschap?
Ja en nee. Eens per maand gaan we naar een bijeenkomst die iemand anders organiseert. Dan is er een Telegram groep en af en toe een Zoom meeting.
Kun je me helpen een gemeente bij mij in de buurt te vinden?
Met plezier. Kijk eens op de website "pistis.org" van Volker Blockhaus, misschien vind je daar een kleine huiskerk of krijg je hulp om er zelf een te beginnen.
Kan ik jullie ontmoeten?
Zeker. We wonen in Noordrijn-Westfalen (Duitsland) ten oosten van Keulen. Je kunt ons beter eerst bellen. Zie Over ons.
Hoe financieren jullie jezelf?
Deze website is een van onze hobby's. We dragen zelf de tijd en de kosten. Godzijdank is er tot nu toe altijd genoeg geweest. :-)