Zal ik of zal ik niet? Laten prikken?

Soll ich oder soll ich nicht? Eine weiße und eine schwarze Steckdose zur Auswahl

26.11.2021

Zo ongeveer in heel Nederland hebben velen zich de afgelopen maanden de vraag gesteld: "Zal ik (nogmaals) of zal ik niet?" - laten prikken?

Terwijl het grootste deel in Nederland die vraag al eens met Ja beantwoord heeft, staat de vraag in ieder geval voor de overigen nog open.

Wij willen hier niet debatteren over gezondheidskwesties, solidariteit, mensenrechten en komplottheorieën- of praktijken.

Nee, dit zou moeten gaan over Gods rechtvaardigheid, Gods perspectief zoals dat uit de Bijbel kan worden afgeleid en wat hoogste morele gezag is voor iedere gelovige christen.

En dat maakt de beslissing gemakkelijker.

Het knock-out criterium: de gemakkelijke weg naar een beslissing

Er is een knock-out criterium voor christenen. Zie Exodus 20:13:

iconiconicon

"U zult niet doodslaan."

(Exodus 20:13 HSV)

Wat heeft het verbod op moord te maken met immunisatie in de moderne geneeskunde?

Eenvoudig gezegd: een vaccinatie simuleert de werkelijke infectie in een levend lichaam, het "doet alsof". Daarom is een lichaamseigen omgeving nodig voor het onderzoek en vooral voor de latere productie van het vaccin.

In de begindagen van de productie van pokkenvaccins werden eerst lichaamsweefsels van kalveren en later van kippenembryo's genomen. Er bestond een risico dat dierlijke ziekteverwekkers op de mens konden worden overgedragen (zoönose).

Tegenwoordig wordt voornamelijk menselijk weefsel gebruikt, zowel voor onderzoek als voor massaproductie.

Is het menselijk weefsel afkomstig van vrijwillige donoren, vergelijkbaar met bloeddonaties?
Nee, daar is geen sprake van...

"Donatie" van het hele lichaam zonder toestemming...

Het gaat om menselijke embryo's en foetussen die niemand om toestemming heeft gevraagd en die hun "donatie" met hun leven bekopen voordat zij zelfs maar adem hebben gehaald of het daglicht hebben gezien. Kinderen voordat ze geboren zijn.

ungeborene Zwillinge

Dit menselijk "materiaal" draagt benamingen als.

  • HEK-293 (menselijke embryonale nier van een gezond meisje, geaborteerd 1973),
  • WI-38 (foetaal longweefsel van een gezond meisje, geaborteerd 1962) of
  • WalVax-2 lijn (foetaal longweefsel van een gezond meisje, geaborteerd rond 2012)

en wordt gebruikt in elk van de vier meest voorkomende Corinna-vaccins.

Is dit waar? In juni 2021 ontdekte een team van de Universiteit van Ulm (Duitsland) dat tot 2/3 van de injectievloeistof bestond uit "menselijke eiwitten die noodzakelijk zijn voor de productie van het vaccin". Door een technisch defect werden ze niet uit de vloeistof gefilterd. Dit is een “ongelukje” dat zeer onthullend is.

Men hoort vaak dat voor een zogenaamde menselijke cellijn slechts 1 embryo is gebruikt, dat om medische redenen moest worden geaborteerd. Helaas komt dit niet overeen met de feiten. De ontwikkelaar van HEK-293, Dr. Plotkin, gaf toe lichaamsdelen te hebben gebruikt van 76 (zesenzeventig!) volkomen gezonde ongeboren baby's - dit zouden drie schoolklassen zijn geweest. Een kamer vol geweldige mensen. (Interview met Dr. Plotkin, vanaf blz. 123 / blz. 340, Engels. Het wordt interessant vanaf pagina 107).

Aangezien cellen zich niet oneindig delen, verliest elke cellijn in de loop van de tijd aan vitaliteit en moet zij regelmatig worden ververst met nieuw "materiaal" (u weet inmiddels wat met "materiaal" wordt bedoeld...). Het alternatief, namelijk de cellen om te vormen tot "onsterfelijke" tumorcellen, houdt het risico in dat bepaalde hoeveelheden van deze cellen worden geïnjecteerd en kanker veroorzaken.

Artikel: Bischof Schneider prangert Gebrauch von Föten an

"Donatie" van het hele lichaam zonder toestemming is moord!

Het is ook geen weefsel van miskramen, want dat is na een uur dood. De foetussen moeten echter "vers en schoon" zijn. Verschillende medische bronnen melden dat de kinderen via een keizersnede ter wereld worden gebracht of zelfs samen met de baarmoeder worden verwijderd om besmetting met micro-organismen in het normale geboortekanaal te voorkomen, en vervolgens worden gedood door bevriezing.

Abortussen worden gepland naar gelang van het gewenste ontwikkelingsstadium van de te "gebruiken" foetale organen. Het "product" wordt dus "geoogst" volgens de eisen van het laboratorium of de fabrikant. (We hebben het hier nog steeds over ongeboren menselijke wezens!).

Wil je het zelf controleren? Heel goed. Hier is de link naar een artikel (in het Duits) waarvan de auteur deze bronnen nauwgezet heeft verzameld: https://report24.news/bischof-schneider-niemals-duerfen-christen-abtreibungsverseuchten-covid-impfstoff-nehmen/

Volg de links vooral in het onderste deel van het artikel en in de voetnoten.

Wat denken God en Jezus hiervan?

Is een embryo of een foetus al een menselijk wezen of slechts "weefsel"?

Onze hemelse Vader YHWH is heel duidelijk en ondubbelzinnig:

iconiconicon

"Uw ogen zagen mijn vormeloos begin [embryo],
alles werd in Uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rijk zijn Uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal!“

(Psalmen‬ ‭139:16, 17‬ ‭NBV21)

Embryo in der Fruchtblase

Volgens de Bijbel ziet God niet alleen wat er in de baarmoeder groeit, maar is Hij ook betrokken bij deze groei of vorming.

Hij neemt niet alleen de lichamelijke kenmerken van het mensenkind waar, maar ook de karaktereigenschappen. In sommige gevallen kan hij al in de baarmoeder beslissen voor welke taken hij dit bijzondere kleine mensje later wil gebruiken.

De profeet Jesaja bijvoorbeeld benadrukt verscheidene malen dat hij reeds in de moederschoot door Jahuwah God was uitverkoren (Jesaja 49:1, 5 en 46:3), en de profeet Jeremia hoorde de zinnen van God:

iconiconicon

„JHWH zei tegen mij: "Nog voordat Ik je maakte in de buik van je moeder, kende Ik je al.

Al voordat je werd geboren, gaf Ik jou je taak. Toen al was Ik van plan om jou tot mijn profeet voor de volken te maken."

(Jeremia‬ ‭1:5 ‭BB‬‬)

Wij lezen soortgelijke dingen over Simson (Rechters hoofdstuk 13) en over Johannes de Doper (Lucas hoofdstuk 1).

Yahuwah God houdt nauwlettend in de gaten wat er in de baarmoeder gebeurt vanaf de conceptie tot de geboorte, en Hij begeleidt ieder mens met liefdevolle aandacht, zowel voor als na de geboorte.

Ongeboren leven is volwaardig leven voor God. Indien een ongeboren kind bij een handgemeen om het leven kwam, gold hetzelfde oordeel als voor de dood van een volwassene:

iconiconicon

„Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters.

Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, ....“

(Exodus‬ ‭21:22-23 HSV‬‬)

Wat als ik al gevaccineerd ben?

Als u zich deze informatie nog maar net realiseert, is het Bibels principe op u van toepassing:

iconiconicon

"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,“

(Handelingen‬ ‭17:30‬ ‭HSV‬‬)

Controleer de informatie, ga dan in gebed en vraag uw Schepper en uw Redder om leiding.
Als iemand berouw toont en van koers verandert, kan hij vast rekenen op Gods barmhartigheid.