Polityka prywatności

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Hendrik Jan Hulleman i Annette Jäger
Grube Sonne 7
51597 Morsbach
Niemcy

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Tylko za Państwa wyraźną zgodą niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe (dla Niemiec):

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operator strony internetowej, nasza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej "https://" przeglądarki i symbolu blokady w linii przeglądarki.

Pliki logów serwera

W plikach logów serwera, dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Te są:

  • Odwiedzona strona w naszej domenie Data i godzina złożenia wniosku do serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny w użyciu
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

YouTube

Do integracji i wyświetlania treści wideo nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube. Portal wideo jest dostarczany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To mówi YouTube, które z naszych stron zostały wywołane.

YouTube może bezpośrednio przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube. Wylogowując się masz możliwość temu zapobiec.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona wykorzystuje wtyczki Vimeo do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Po wywołaniu strony z wbudowaną wtyczką Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. To mówi Vimeo, którą z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uczy się Twojego adresu IP, nawet jeśli nie jesteś zalogowany do portalu wideo lub nie masz tam konta. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwerów portalu wideo w USA.

Vimeo może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkowników znajdują się w polityce prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Nasza strona korzysta z czcionek internetowych firmy Google. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za pomocą tych czcionek internetowych można przedstawić Państwu prezentację naszej strony internetowej, która jest dla nas pożądana, niezależnie od tego, jakie czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek Google Web Fonts z serwera Google w USA i związane z tym przesyłanie danych do Google. Jest to Twój adres IP oraz strona, którą odwiedziłeś na naszej stronie internetowej. Korzystanie z Google Web Fonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i przekazie naszej obecności w sieci.

Firma Google posiada certyfikat zgodności z europejską konwencją o ochronie danych osobowych "Privacy Shield". Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegóły na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about i inne informacje w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de (dla Niemiec).